محصول

گلوله های آلومینائی

بازدید ۶۵۴

گلوله های آلومینائی جهت عملیات سایش و همگن سازی مخلوط مواد اولیه در بسیاری از صنایع از جمله صنایع کاشی و سرامیک، چینی، لعاب و رنگهای سرامیکی کاربرد دارد. درصد آلومینا و همچنین کیفیت آلومینای مورد استفاده از فاکتورهای مهم در انتخاب گلوله آلومینائی می‌باشد.