محصول

تجهیزات چمفرینگ و پولیشینگ

بازدید ۱۲۶۰

شرکت آرمان کیمیا اعتماد با همکاری شرکت سولن تنت چین در قالب نمایندگی انحصاری به عرضه ابزار‌های چمفرینگ و پولیشینگ مورد استفاده در صنایع کاشی، سرامیک و سنگ می‌پردازد.

ابزار‌های چمفرینگ و پولیشینگ به گونه ای است که عملکرد آن از کارخانه‌ای به کارخانه دیگر بسته به ماشین مورد استفاده ،حجم و سرعت تولید، فرمول مورد استفاده در تولید… متفاوت است.

بطوریکه ممکن است ابزاری که در یک کارخانه به خوبی جواب داده در کارخانه دیگر عملکرد ضعیفی داشته باشد.به‌همین دلیل انتخاب نوع ابزار معرفی مستلزم حضور کارشناسان شرکت و تست ابزار در محل شرکت می باشد که این مهم توسط شرکت آرمان کیمیا اعتماد با همکاری شرکت سولن تنث انجام می‌شود.