شرکت آرمان کیمیا اعتماد

شرکت آرمان کیمیا اعتماد، عضو گروه شرکت های اعتماد رفسنجان، با هدف تامین مواد اولیه صنایع کشور تاسیس شد. فعالیت اصلی شرکت بر تامین مواد اولیه صنعت سرامیک متمرکز است که در کنار آن، تامین مواد اولیه صنایع شوینده، غذایی و نهادهای کشاورزی از فعالیت های دیگر این شرکت به شمار می رود.

احداث واحد تولید لعاب کاشی و سرامیک با ظرفیت ۱۸۰۰۰ تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، گام دومی است که توسط این شرکت در جهت تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه صنعت سرامیک برداشته شده است.

گروه شرکت های اعتماد

فعالیت ها

مشتریان ما